KREMAYER

30x8mm kremayer dişli.

Kremayer, yana kayar kapılarda motor ile kapı bağlantısını yapan ve kapının açılıp kapanmasını sağlayan dişli sistemidir.